I Sverige kastreras fortfarande nästan alla hangrisar kirurgiskt, trots att det finns metoder som orsakar mindre lidande. Men, den kirurgiska kastreringen innebär alltid en stressande hantering av grisarna. Hjälp oss förändra.

awdwaadwawdawdadwadw

awdwaadwawdawdadwadw

Grisar utsätts för fler slags stympningar än kastrering.
Rutinmässig svansklippning, tandklippning och tandslipning av grisar har varit förbjudet i EU i mer än 20 år, trots detta är det fortfarande vanligt förekommande i flera av medlemsländerna.
Hjälp oss förändra.

© Igualdad Animal

awdwaadwawdawdadwadw

© Igualdad Animal

Grisar utsätts för fler slags stympningar än kastrering. Rutinmässig svansklippning, tandklippning och tandslipning av grisar har varit förbjudet i EU i mer än 20 år, trots detta är det fortfarande vanligt förekommande i flera av medlemsländerna. Hjälp oss förändra.

awdwaadwawdawdadwadw

Miljontals hangrisar i Europa kastreras vid någon dags ålder för att minska risken för galtlukt hos köttet. Kirurgisk kastrering med bedövning, vilket är krav i Sverige sedan 2016, innebär mindre lidande än utan. Men kastreringen innebär alltid en stressande hantering. Injektion av bedövningsmedlet kan också ge smärta. Det finns bättre alternativ, som vaccinering mot galtlukt. 

I många länder får smågrisarna också sina svansar avklippta och sina tänder klippta eller slipade.

Hjälp oss förändra. 

© Jo-Anne McArthur / Essere Animali

awdwaadwawdawdadwadw

© Jo-Anne McArthur / Essere Animali

Miljontals hangrisar i Europa kastreras vid någon dags ålder för att minska risken för galtlukt hos köttet. Kirurgisk kastrering med bedövning, vilket är krav i Sverige sedan 2016, innebär mindre lidande än utan. Men kastreringen innebär alltid en stressande hantering. Injektion av bedövningsmedlet kan också ge smärta. Det finns bättre alternativ, som vaccinering mot galtlukt.

I många länder får smågrisarna också sina svansar avklippta och sina tänder klippta eller slipade.

Hjälp oss förändra.

awdwaadwawdawdadwadw

ACT NOW

Kräv ett slut på smärtsam hantering av grisarna; skriv under det här brevet till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, med uppmaning att landsbygdsministern ska arbeta för ett slut på kirurgisk kastrering av hangrisar i Sverige och EU, och för ett slut på svansklippning, tandklippning och tandslipning av grisar i de länder där det fortfarande förekommer.

Kräv ett slut på smärtsam hantering av grisarna; skriv under det här brevet till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, med uppmaning att landsbygdsministern ska arbeta för ett slut på kirurgisk kastrering av hangrisar i Sverige och EU, och för ett slut på svansklippning, tandklippning och tandslipning av grisar i de länder där det fortfarande förekommer.

If you are having problems viewing the form, please click here to sign the petition.

awdwaadwawdawdadwadw

Dela med dig

Gilla Djurens Rätt på Facebook.
Följ @Djurens Rätt på Twitter.

awdwaadwawdawdadwadw

RESOURCES

Q&A: Griskastrering

Q&A: svansklippning, tandklippning och -slipning

awdwaadwawdawdadwadw

Deltagande medlemsorganisationer

awdwaadwawdawdadwadw

awdwaadwawdawdadwadw