Form – Polski

Działaj teraz

Zbieranie podpisów Wezwij polityków do zakończenia cierpienia świń. Podpisz list zaadresowany do ministra rolnictwa w Twoim kraju i poproś go o wyeliminowanie praktyk obejmujących okaleczanie świń.